Výlet s rodiči 9.11.2019

30.10.2019 08:19

Dne 9.11 2019 se bude konat tradiční výlet s rodiči . Letos to bude opět v netradičním podání cesta .
“Poznáváme hory“
Sraz : 8:30 hod U sportovní haly v Horní Suché, návrat cca 16:00-17.00 hod
Dospělí hradí 130 Kč za jízdné . Dítě zdarma. Ostatní děti 80 Kč Prosím zasílejte rezervace na tel: 604 955 311 , email : srzshs@gmail.com
Nutná rezervace !!!!! Rezervace do :7.11 2019