Podpora obce Horní Suchá roce 2017

V roce 2017 čerpalo SRZŠ dotaci od obce Horní Suchá. Díky této dotaci mohlo SRZŠ v roce 2017 zorganizovat sportovně kulturní akce pro děti z Horní Suché.

 

Dotace byla použita na následující akce:

  • Radovánky ( odměny do soutěží, OSA )

  • Lampiónový průvod

  • Vítání prvňáčků, vyřazení dětí z MŠ, vyřazení dětí 9.tř ( trička, almanachy )

  • Velká část dotace byla použitá na dopravu a vstupy pro děti MŠ a ZŠ na různé kulturní/sportovní akce a výlety za poznáním

  • Turistický výlet s rodiči - poznáváme Beskydy

  • Karneval pro děti