Informace o nás

Sdružení rodičů při ZŠ Horní Suchá, Těrlická 969 bylo založeno ve školním roce 1998-1999. Sdružení vzniklo z iniciativy rodičů a je neziskovým dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob. Jeho úkolem je spolupracovat s vedením školy a jejím pedagogickým sborem a zároveň hájit zájmy rodičů a žáků při jednání s vedením školy a pedagogickým sborem.  V roce 2003 se členy SR stali i rodiče dětí z MŠ na ulici Stavební,  neboť tehdy se stala MŠ součástí jednoho právního subjektu se ZŠ.     

SR s vedením školy a jejím pedagogickým sborem úzce spolupracuje na zajištění mimoškolní činnosti žáků. Rovněž se podílí na organizování zájmových kroužků  pro mimoškolní vyžití žáků školy. SR ve spolupráci s vedením školy zajišťuje exkurze žáků, společenské akce školy - ples rodičů, sportovní a osvětové akce -  školní radovánky, lampionový průvod a další. Spolupracuje také se školou na zlepšení výukového prostředí pro žáky.  

SR každoročně zajišťuje přivítání nových žáků do prvních tříd ZŠ a podílí se na přípravách rozloučení se žáky 9. ročníků, spolupracuje na přípravě Dne dětí a  připravuje i další nové akce. Velmi úzká spolupráce funguje rovněž mezi SR, obcí Horní Suchá ale i dalšími spolky v obci.  


Historie projektu